Floor Curling Aday Hakem Kursu - Ankara...

Floor Curling Aday Hakem Kursu 14 Mart 2020 tarihinde Ankara ilinde yapılacaktır. 

Hakem Olabilme Şartları için tıklayınız...

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız...

Kurs Programı ve Yeri...


HAKEM ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

  1. Dilekçe
  2. 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
  3. Mezuniyet Belgesi tasdikli sureti veya e - devlet çıktısı
  4. Devlet hastaneleri veya sağlık ocaklarından alınacak “hakemlik yapmasında herhangi bir sakınca yoktur” ibareli sağlık raporunun aslı.
  5. Adli sicil kaydı sorgulama belgesinin aslı. (E-Devletten temin edilebilir)
  6. T.C. kimlik fotokopisi
  7. İkametgâh belgesinin aslı (E-Devletten temin edilebilir)
  8. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden “cezası yoktur”  yazısı (aslı)
  9. Kurs ücretinin TEB Bankası Gaziosmanpaşa Şubesi TR55 0003 2000 0000 0055 2474 15 nolu hesaba 200,00 TL yatırıldığına dair banka dekontu ( Açıklamaya: Adı, Soyadı ve Hakemlik kurs ücreti yazılmalı )

(Gerekli evraklar Kurs günü Federasyon görevlisine teslim edilecektir. Dilekçe ve dekont Federasyona mail olarak gönderilecektir.) 


Not: Hakemlik kursuna başvuru yapanların dilekçeleri ile dekontlarını en geç 11 MART 2020 Çarşamba günü saat 16:30’a kadar Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.