Adım Adım Antrenörlüğe...

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulları mezunlarının Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince yapacakları antrenör belgesi başvuru ve denklik işlemleri başlamıştır.

Ön başvurusu e - devlet üzerinden spor bilgi sistemine yapılan denklik başvuru esnasında yüklediğiniz transkript belgenizin aslını veya noter onaylı suretini dilekçe ile birlikte (dilekçe örneği aşağıdadır) Federasyonumuza posta veya kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.  Başvuru için son tarih ve süre kısıtlaması yoktur.

Antrenörlük 1. Dönem

Antrenörlük Uzmanlık

Diğer Bölüm Mezunları 1. Dönem

Diğer Bölüm Mezunları 2. Dönem

Başvuru Kılavuzu

Denklik Süreci