TOHM Seçme Sonuçları...

13 - 14 Aralık 2023 tarihleri arasında Trabzon'da,  23-27 Aralık 2023 tarihleri arasında Erzurum'da yapılan TOHM Merkezleri için Sporcu Seçmeleri sonuçları aşağıdadır.   

Kayıt yapmaya hak kazanan sporcuların aşağıda bulunan belgeleri hazırlayarak 10 iş günü içinde kayıt yaptıracakları TOHM il koordinatörlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Sporcu Listesi

Beyanname

Taahütname

Veli Muvafakatnamesi